keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Päiväkodin esittely

                               TERVETULOA PÄIVÄKOTI INSPIRAAN!

Päiväkoti Inspira tarjoaa kokoaikaista päivähoitoa 2-5-vuotiaille lapsille pienessä, kodinomaisessa päiväkodissa Etelä-Haagassa. 6-vuotiaille tarjotaan esiopetusta, jos vaadittava seitsemän lapsen ryhmä täyttyy. Hoitopaikkoja on 18 ja kaikki lapset kuuluvat samaan ryhmään. Päiväkotia ylläpitää lasten vanhemmista koostuva Luovan Toiminnan Tuki Ry. Henkilökuntaan kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa ja kaksi lastenhoitajaa.
Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 17.00.

Kodinomaisuus, lämmin ja läheinen hoitosuhde sekä lapsilähtöisyys kasvun ja kehityksen perustana

Toiminnan tavoittena on lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä hyvinvoinnista huolehtiminen yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Hoidon ja kasvatuksen perustana on kodinomaisuus, lasten ja aikuisten väliset lämpimät ja läheiset suhteet sekä lapsilähtöisyys.Ne luovat puitteet paitsi erilaiselle toiminnalle myös mukavalle ja turvalliselle yhdessäololle sekä viihtymiselle ja hyvinvoinnille. Kodinomaisuus sisältää myös kiireettömyyden sekä aikuisen läsnäolon ja kiinnostuksen jokaista lasta kohtaan. Lasten omia toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan, niitä arvostetaan ja ne huomioidaan mahdollisuuksien rajoissa. Lapset saavat osallistua myös toiminnan suunitteluun.

Tutustu varhaiskasvatussuunnitelmaamme täältä.

Yhdessä opimme...

Ryhmässä toimiessamme opettelemme kohtelemaan toisiamme hyvin ja oikeudenmukaisesti, tasavertaisina. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi! Hyödynnämme eri-ikäisistä lapsista koostuvan ryhmän tarjoaman mahdollisuuden: lapset oppivat toisiltaan! Pienet oppivat isommiltaan ja tutustuvat "pieninä annoksina" esim. numeroihin, kirjaimiin, viikonpäiviin jne.. Isommat lapset oppivat huomioimaan pienemmät, saavat osallistua heidän auttamiseen sekä suunnitella ja toteuttaa heille toimintaa.


Toiminnan suunnittelu

Toiminta perustuu vuosi- , kuukausi- ja viikkosuunnitelmaan. Suunnittelu pohjautuu keskusaiheisiin: vaihtuviin vuodenaikoihin luonnon merkkeineen ja juhlapyhineen.Niiden rinnalla kulkevat teemat valitaan lasten mielenkiinnon sekä yhteisten suunnitelmien mukaan. Keskusaiheiden ja teemojen pohjalta lapsille tarjotaan sekä vapaavalintaista että ohjattua toimintaa. Aiheiden ja teemojen tueksi valitaan lisäksi satuja, lauluja, loruja ja leikkejä. Toimintaa suunnitellaan sekä koko ryhmälle että eri-ikäisille lapsille erikseen.

Toiminnan sisältö

Hoitopäivä sisältää päivittäin toistuvat perustoimet, kuten ruokailut, ulkoilut ja päivälevon. Päivä sisältää myös vapaata, omaehtoista toimintaa, kuten leikkiä  ja muuta vapaavalintaista toimintaa sekä ohjattua toimintaa. Leikillä on oma erityinen asemansa päiväkodissamme! Leikeissä lapsilla on mahdollisuus kehittää tietojaan, taitojaan ja luovuuttaan monipuolisesti, lapselle luontevalla tavalla. Leikki tuo myös mukanaan iloa ja onnistumisen kokemuksia. Leikille varataan riittävästi aikaa, siihen kannustetaan, sitä tuetaan sekä arvostetaan ja leikille pyritään luomaan suotuisat olosuhteet. Paitsi vapaata leikkiä, vaalimme myös yhteisiä, perinteisiä sääntö- ja liikuntaleikkejä.
Omaehtoisen toiminnan lisäksi tarjoamme myös mm. kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa, tanssia ja leikkiä tukevaa ohjattua toimintaa. Toisinaan teemme pieniä esityksiä, retkeilemme ja juhlimmekin. Oman ohjatun toimintamme lisäksi päiväkodissamme vierailee viikoittain "muskariopettaja", jonka johdolla lapset saavat osallistua vuoroviikoin kaikille yhteiseen "muskariin" sekä "soitinmuskariin", jonka kustannuksiin perheet osallistuvat erikseen. Lisäksi tanssinopettaja  tanssittaa lapsia joka toinen viikko.
Päivittäin kokoonnumme yhteiseen päiväpiiriin, jossa tarkkailemme ajan kulkua vuodenaikoineen, kuukausineen ja viikonpäivineen. Havainnoimme luontoa, käymme yhteisiä keskusteluja, leikimme, loruilemme ja laulamme. 

Esikouluikäisille lapsille tarjoamme varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymää esiopetusta, jos vaadittava seitsemän lapsen ryhmä täyttyy. Jos esiopetus ei toteudu päiväkodissamme, 6-vuotiaille lapsille tarjotaan esiopetuspaikka omalta oppilaaksiottoalueeltaan. 6-vuotiaat lapset voivat jäädä myös päiväkotiimme, jolloin heille suunnitellaan kouluun valmentavaa toimintaa, mutta yksityisen hoidon tukena he voivat saada ainoastaan Kelan maksamaa pienempää hoitorahaa.Päivärytmi

7.00 päiväkoti avataan, vapaata leikkiä ym. puuhastelua.
8.00 - 9.00 aamupala. Lapset syövät halutessaan aamupalan saavuttuaan päiväkotiin.
n. 9.00 - 10.00 leikkiä, vapaata tai ohjattua toimintaa.
n. 10.00 alk. ulkoilu
n. 11.15 päiväpiiri
n. 11.30 lounas
n. 12.00 - 14.00 päivälepo, valveilla olevat voivat nousta rauhallisiin puuhailuihin.
n. 14.00 alk. välipala
n. 1500 - 15.30 alk. ulkoilu
17.00 päiväkoti suljetaan

Yhteistyö vanhempien kanssa

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö pitää sisällään päivittäiset kohtaamiset kuulumisineen, vuosittain tai tarvittaessa useammin käytävät kasvatuskeskustelut sekä vanhempainillat ja erilaiset juhlat. Vanhempainiltojen yhteydessä pidetään myös vanhemmista koostuvan yhdistyksen kokous, jossa päätetään mm. vanhemmista valitun hallituksen kokoonpano. Lisäksi vanhemmat voivat järjestää keskenään tapaamisia, talkoita, lasten syntymäpäiviä yms. päiväkodin tiloissa. Niihin osallistuminen on vapaaehtoista.
Arvostamme lasten vanhempia sekä omien lastensa asiantuntijoina että kasvatuskumppaneina.

Päivähoitomaksut

Vanhemmilta kerätyillä hoitomaksuilla katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut. Hoitomaksuista päättävät vanhemmat yhdistyksen kokouksessaan. Päivähoitomaksuihin voi hakea KELA:n maksamaa "yksityisen hoidon tukea", joka sisältää Kelan maksaman hoitorahan ja kuntakohtaisen kuntalisän. Tukeen voi saada myös tulosidonnaista lisäosaa. Yksityisen hoidon tukea ei voi saada samanaikaisesti lapsesta maksettavan muun perhetuen kanssa, kuten vanhempainrahan tai kotihoidontuen kanssa.
Hoitomaksut ovat tällä hetkellä yli 3-vuotiaille 887,25 € / kk, josta perheen maksettavaksi jää 375 €/ kk ja alle - 3- vuotiaille 1157,25 € / kk, josta perheen osuus on 385 € / kk. Esimerkkilaskelma koskee helsinkiläisiä perheitä, kunnalliset lisät vaihtelevat jonkin verran.
5-vuotiaiden lasten hoitomaksu perheen osalta on toimintavuonna 2019/2020  245 € / kk. Helsingin kaupunki tukee 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusta 160 € / kk, kymmenen kuukauden ajalta.
Vuosittainen tuki on jaettu 12 kuukaudelle, jolloin hoitomaksu pysyy samana myös kesäkuukausina.

Yhteystiedot

Luovan Toiminnan Tuki Ry./Pk Inspira
Vanha Viertotie 20 T, 00350 Helsinki
Puh: 09 - 588 1551 ja 045-2310 336
email: pk.inspira@gmail.com ja johtaja.pk.inspira@gmail.com

Tervetuloa tutustumaan!